Kümeler 3. Kazanım Testi

Kümeler 3. Kazanım: Altküme kavramını ve özelliklerini açıklar. Yazının devamını görüntüleyerek Kümeler 3. Kazanım Testini çözebilir, doğru ve yanlışlarınıza bakabilirsiniz..

1)  A = {1,3,{4,5},{7},{8,9},10} kümesi veriliyor. Buna göre aşağıdaki ifadelerden kaç tanesi doğrudur?
  1.  1 C A
  2. {4} C A 
  3. {8,9} C A
  4. {{7}} C A
  5. {10} C A
  6. {3,7} C A


2) K ve L boş kümeden farklı iki küme , s(K)≠ s (L)  ve  K c L olduğu bilindiğine göre aşağıdaki ifadelerden hangisi kesinlikle yanlıştır ?


3) Aşağıdakilerden hangisi rasyonel sayılar kümesinin bir alt kümesi değildir?


4)  P = { x│x=ülke adı ile başkenti aynı olan ülkeler }

Şeklinde tanımlanan bir kümenin altkümesi aşağıdakilerden hangisi olamaz?5) A = {1,2}   ve  B = {0,1,2,3} kümeleri veriliyor.   A c T c B olacak şekilde en fazla kaç T kümesi oluşturulabilir?

6 ile 10. Soruları aşağıdaki verilenlere göre cevaplayınız.

K = {a,b,c,{d},{e,f},g} kümesi veriliyor.

6 ) K kümesinin alt kümesinin eleman sayısını bulunuz.7 ) K kümesinin 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?8 ) K kümesinin3 elemanlı alt kümelerinin kaçında a eleman olarak bulunur c bulunmaz?9 ) K kümesinin en fazla 2 elemanlı alt kümelerinin sayısı kaçtır?10 ) K kümesinin en az 5 elemanlı kümelerinin sayısı kaçtır ?

Lütfen bu konuyu değerlendirin.
[Toplam: 41 Ortalama: 3.2]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir