Kümeler 7. Kazanım 1. Test

Kümeler 7. Kazanım 1. Test: Kümelerde işlemleri kullanarak problemleri çözer. Bu kazanım size küme işlemleriyle problemleri çözdürmeyi amaçlamaktadır. Bu testten sonra konuyu daha iyi kavramak adına Kümeler 7. Kazanım  2. Test‘ide çözmenizi tavsiye ederiz.Yazının devamını görüntüleyerek Kümeler 7. Kazanım 1. Test‘i çözebilir, doğru ve yanlışlarınıza bakabilirsiniz..

1) 60 kişilik bir sınıfta 26 kişi matematik ve 35 kişi fizikten geçmiştir. Her iki dersten kalan 10 kişi olduğuna göre iki dersten geçen kaç kişi vardır?


2) 50 kişilik bir grupta herkes Türkçe ve/veya İngilizce dillerini konuşmaktadır. Yalnız bir dil bilen kişilerin sayısı eşittir. Her iki dili bilen kişi sayısı 16 olduğuna göre Türkçe bilenlerin sayısı kaçtır?


3) Herkesin gitar veya piyano çaldığı 44 kişilik bir grupta; gitar çalanların sayısı piyano çalanların sayısının 4 katı olduğuna göre yalnız gitar çalanların sayısı kaçtır?


4) Almanca ve Fransızca dillerinin en az birinin konuşulduğu bir grupta 17 kişi Almanca, 23 kişi Fransızca konuşabiliyor. Her iki dili konuşanların sayısı 6 olduğuna göre sınıf mevcudu kaçtır?


5) Fransızca, İngilizce ve Almanca yabancı dillerinin konuşulabildiği bir sınıfta; en az bir dil bilenlerin sayısı 30 ve en çok iki dil bilenlerin sayısı 45’tir. Buna göre bu sınıfta hiç yabancı dil bilmeyenlerin sayısı, üç yabancı dil bilenlerin sayısından kaç fazladır?


6) İngilizce ve Almanca dillerinin konuşulabildiği bir grupta her iki dili bilen 14 kişidir. En fazla bir dil bilen sayısı 32 olduğuna göre bu grup kaç kişiden oluşmaktadır?


7) 70 kişilik bir toplulukta Türkçe ve Farsça dillerinden en az birini bilenlerin sayısı 45, Türkçe bilmeyenlerin sayısı 35 ve Farsça bilmeyenlerin sayısı 32’dir. Buna göre bu toplulukta iki dili de konuşabilen kaç kişi vardır?


8) 50 kişilik bir sınıfta fizik dersinden kalan 18 kişi, biyoloji dersinden kalan 20 kişi, her iki dersten geçen 24 kişi olduğuna göre her iki dersten de kalan kaç kişi vardır?
Lütfen bu konuyu değerlendirin.
[Toplam: 17 Ortalama: 3]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir