Etiket Arşivi: temel

Mantık Konu Anlatımı

ÖNERME

Önerme: Doğru ya da yanlış kesin bir hüküm bildiren ifadelere önerme denir. Önermeler genellikle p, q, r, s, t… gibi harflerle ifade edilir.
KRTK NOKTA: Soru, emir ve ünlem cümleleri önerme değildir.

Örnek:  Buraya gel. (emir)
Nasılsın? (soru)
Eyvah! (ünlem)

Cümleleri önerme değildir.
a) Önermeleri doğruluk değerleri: Bir önerme doğru ise doğruluk değeri 1 (bir), yanlış ise 0 (sıfır)’dır. Doğruluk değerlerinin gösterildiği tabloya doğruluk tablosu denir.
NOT: n tane önermenin tane doğruluk değeri vardır.

mantik-konu-anlatimi-1

b) Denk Önermeler: Doğruluk değeri aynı olan iki önermeye denk(eş değer) önermeler denir.
p ve q denk önermeler ise p≡q biçiminde gösterilir.
Örnek: p: Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.
q: 2+4=6
Bu iki önerme de doğrudur. Bu yüzden p≡q yani bu iki önerme birbirine denktir.
c) Bir önermenin değili (olumsuzu): Bir önermenin hükmünün değiştirilmesi ile oluşan önermeye o önermenin olumsuzu(değili) denir. Bir p önermesinin değili p’ , , sembollerinden biri ile gösterilir.
NOT: Bir önermenin değilinin değili yine kendisine eşittir. ≡ p

Kümeler Genel Testi

Kümeler Genel Testi, şimdiye kadar çözdüğünüz ve öğrendiğiniz kazanımların bir tekrar testi niteliğindedir. Bu testi çözerek Kümeler konusundaki başarınızı ve eksikliklerinizi rahatlıkla görebilirsiniz..

Kümeler 7. Kazanım 2. Test

Kümeler 7. Kazanım 2. Test: Kümelerde işlemleri kullanarak problemleri çözer. Bu kazanım size küme işlemleriyle problemleri çözdürmeyi amaçlamaktadır. Yazının devamını görüntüleyerek Kümeler 7. Kazanım 2. Test‘i çözebilir, doğru ve yanlışlarınıza bakabilirsiniz..

Kümeler 7. Kazanım 1. Test

Kümeler 7. Kazanım 1. Test: Kümelerde işlemleri kullanarak problemleri çözer. Bu kazanım size küme işlemleriyle problemleri çözdürmeyi amaçlamaktadır. Bu testten sonra konuyu daha iyi kavramak adına Kümeler 7. Kazanım  2. Test‘ide çözmenizi tavsiye ederiz.Yazının devamını görüntüleyerek Kümeler 7. Kazanım 1. Test‘i çözebilir, doğru ve yanlışlarınıza bakabilirsiniz..